Shahedy Family website

Shahryar Shahedy

نصب فونت

Adding Fonts


Home Shahryar Shahrzad

 

چگونگی نصب فونت جدید در

How to Install Font in

 Windows XP

 

 

1) در صورتی که شما از منوی Classic استفاده می کنید برای رسیدن به Control Panel از روش

Start > Setting > Control Panel

و در صورتی که از منوی XP استفاده می کنید از

Start > Control Panel

 وارد Control Panel شوید.

2) اگر از منوی شما به صورت Classic است مستقیما Fonts را انتخاب نمایید

و اگر از منوی شما در حالت Category است از

Appearance and Themes

سپس در قسمت چپ (See Also) قسمت  Fonts را انتخاب نمایید

 

3) وارذ منوی File شده و از آن قسمت Install New Font را انتخاب کنید.

4) محلی که فونت ها باید از آنجا (Source) نصب شوند انتخاب کرده و یرنامه همه فونت های موجود در آن شاخه را انتخاب می کند.

در صورتی که می خواهید که همه فونت ها نصب شوند Select All و در غیر این صورت فونت با فونت های مورد نظر را انتخاب نمایید.

 

نصب فارسی در Windows XP ، نصب فارسی در Windows 7 ، نصب فارسی در Windows 8

 

error report